Centralni odsesovalni sistemi vam nudijo celostno rešitev za urejeno proizvodnjo. Z visoko vakuumsko tehnologijo jih uporabljate za odsesovanje direktno iz strojev, sesanje delovnih in talnih površin.

Pod centralne sesalne sisteme spadajo vse visoko vakuumske naprave, ki so namenjene sesanju oz. transportu težjih delcev. Pri visoko vakuumskih sistemih so v ceveh pretoki zraka manjši, hitrosti pa večje. Visoko vakuumski sistemi se največkrat uporabljajo tam, kjer moramo delce »vzdigniti« iz delovnih površin in tal ter jih transportirati v zalogovnike – filtre. Centralni sistemi pridejo v poštev v večjih proizvodnih sistemih, kjer imamo več priklopno/sesalnih mest. Naprave za zagotavljanje takšnega sistema se pravi filtri in črpalke zavzemajo malo tlorisne površine, ter so lahko postavljene znotraj ali zunaj objektov. Cevni razvod od filtrirne naprave do sesalnih mest je lahko maksimalno dolžine cca. 200 m, odvisno od faktorja istočasnosti oziroma koliko uporabnikov bo sistem uporabljalo hkrati. Maksimalni premer cevi, ki se uporablja pri visoko vakuumskih centralnih sistemih, je Ø 200 mm. Ti sistemi se uporabljajo v vseh vejah industrije, kjer želimo doseči zdravo in varno delovno okolje.

Filter